Theorie-examen

Het huidige theorie-examen bestaat uit: 65 vragen: ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet minimaal 13 vragen goed beantwoorden van de 25 gevaarherkenningsvragen en 35 vragen goed beantwoorden van de 40 vragen over de verkeersregels, het verkeersinzicht en de risico’s. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren.  Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord.

Het theorie-examen bestaat per 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
  • Een onderdeel over verkeerinzicht / risico’s (10 vragen)